============
== vtranq ==
============

Worklog - Week 08/11

TAKE-AWAY:

MỤC TIÊU

 • Tạo và launch 1 smart contract và token lên BSC
 • Trade bot
 • Xem các course

PHÁT SINH

 • List thống kê lịch sử giao dịch để phân tích lãi lỗ và phí
  • sau này có thể group theo coin và theo thời điểm để xác định lãi lỗ thế nào
  • xác định các mức chốt lời / cắt lỗ
 • Triển khai terminal để quản lý labo (có left sidebar chứa các menu như Google Cloud)
 • Viết code để lấy thông tin sổ lệnh bằng python

Smart contract development

Brainstorm các ý tưởng phát triển blockchain

 • Lưu thông tin các hóa đơn trên blockchain (ghi nhận số tiền và hash của hóa đơn đó)
 • Phải là liên quan đến tài chính thì mới có incentive để trả phí giao dịch blockchain
  • Đặt cọc / mua bán bất động sản trên blockchain –> không thể bẻ cọc / quỵt được
  • Thực hiện các hợp đồng trên blockchain –> chứng từ rõ ràng, không thể thay đổi được
 • Ứng dụng tài chính
  • Cho vay (dài, ngắn, nóng)
  • Cầm đồ / cầm cố
  • Thế chấp
  • Chơi hụi
  • Số đề
  • Cá độ
  • Đánh bài / đánh cờ / cờ bạc
  • Góp vốn
  • Từ thiện
  • Gây quỹ
  • Sàn giao dịch
  • Thanh toán retail; quét mã QR hoặc quẹt thẻ để thanh toán bằng crypto
  • Công chứng
  • Đặt cọc
  • Quản lý tài sản: quét mã vào thì trace ra được tài sản/đất đai này ai đang là chủ sở hữu (để bảo đảm là tài sản chính chủ, không mua bán nhiều lần…)
   • App blockchain ở VN để quản lý việc giao dịch bất động sản, mua bán đất, căn hộ, dự án…để minh bạch thông tin, không bị lừa…, đồng thời giúp việc mua bán một cách dễ dàng (VD: ngồi ở bất cứ đâu cũng đều có thể mua ngay bất động sản mình ưng ý thông qua hệ thống blockchain/p2p…)
 • Blockchain giải quyết vấn đề gì cho các lĩnh vực này?
  • Phi tập trung, không cần người thứ 3
  • KHông sửa đổi được, không bẻ kèo được
  • Minh bạch
 • Cái gì có liên quan đến giao dịch, cần đúng đắn, không được sửa đổi thì đều có thể dùng blockchain

Ethereum

Cryto things

Solana is a blockchain, ecosystem for other projects. The value behind it grows as $SOL lands more projects, developers, and users.

Kusama is a test environment for Polkadot which grows depending on how successful its parachains become.

In terms of tokenomics, I’d say Kusama is better because voting mechanisms are hovering around locking your KSM, and also max supply is fixed to 10m tokens. But in terms of adoption SOL has skyrocketed recently.

If I were you I’d search for a much better option, for example, Terra ($LUNA). Its TVL (total value locked in) is 3 times higher than SOL yet the market cap is 3 times lower.

Cài đặt CPU mining trên Centos

yum groupinstall "Development Tools"
yum install curl-devel openssl-devel git screen screen
cd /usr/local/src/
git clone https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi.git
cd cpuminer-multi
./autogen.sh
./configure CFLAGS="-march=native" --with-crypto --with-curl
./build.sh

Now all that is left is to run the cpuminer command. You can use the following: (Be sure you change the XMR address to your own, unless you want to mine for me :))

./cpuminer -a cryptonight -o stratum+tcp://pool.usxmrpool.com:3333 -u 46dpA9N1KDE9yERcSGASXPUyA4ga1GrPq5sDXqwwjQL2dAmf5kvgpNQUWdvyT1r55pfwfvuBn2h7YQPhZFYdWtjWUVUTobh -p x

News

Resources